ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು
EN

ಮನೆ>ಸುದ್ದಿ>ಕಂಪನಿ ನ್ಯೂಸ್

ಆಗಸ್ಟ್ 23, 25 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಬೌದ್ಧಿಕ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಉದ್ಯಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸಮಯ: 2019-08-23 ಹಿಟ್ಸ್: 49

Hainan Tianjian Anti-Forgery Science &Technology Co.,Ltd. attended the 2019  Intellectual QR Code Industry Conference

On August 23, 2019, the three-day International QR code industry development conference 2019 was held in Foshan, Guangdong Province. The theme of the conference is "code" united world, intelligence creates future - greet the new era of global digital economy ". More than 500 guests, including Nobel Prize scholars, academicians of the Academy of Sciences and well-known experts, relevant association representatives, and industry representatives, were invited to participate in the conference. Mr. Li Feng, general manager of Hainan Tianjian    Anti-Forgery Science &Technology Co.,Ltd. was invited to attend the conference.

General manager Li Feng communicated with guests at home and abroad

Mr.Yao, deputy chief engineer, gave a keynote speech of "5G new era - structural 3D code" on the forum of intelligent identification for high quality development of manufacturing industry

Mr. Yao, deputy chief engineer, gave a keynote speech of structural 3D code, open the market strategy, to help the manufacture ,wholesalers, Wechat business, and person to integrate deeply"on the MA+Eco-construction forum”.